Ärtodlingarnas certifiering

Har ärtodlingarna någon liknande certifiering som sojan ni använder?
Ester

Kommentarer

 • Hej

  Nej, det finns inte lika utarbetade certifieringar för ärtprotein, ännu.Men vi har höga krav för alla de råvaror som vi köper in, och använder oss av FSA-ramveket. 

  Vi har gjort en översyn av alla råvaror som vi köper in och identifierat de råvaror där vi ser störst hållbarhetsrisker. Detta kan vara allt från arbetsvillkor till resursanvändning och klimatpåverkan. För dessa råvaror har vi sedan satt kriterier och mål för att säkerställa att vi hanterar och minimerar riskerna. Eftersom hållbarhetsriskerna ofta ligger längre bak i leverantörskedjan och ofta ända nere vid odlingssteget, så har vi i de flesta fall valt att arbeta med olika certifieringar där det görs en tredjepartsrevision på plats som kan garantera att kraven efterföljs.

  För många av våra odlade grödor har vi valt FSA silver som minimum-nivå. FSA (Farm Sustainability Assessment) är en tredjepartsverifierad utvärderingsmetod med olika nivåer som har tagits fram av SAI (Sustainable Agriculture Initiative) som är en samarbetsplattform med över 120 medlemmar globalt. Målet med SAI är att samla olika aktörer inom livsmedelsindustrin och hitta lösningar till gemensamma utmaningar. En av dessa utmaningar är just hur man kan utvärdera hållbarhet på gårdsnivå.

  FSA systemet täcker in 17 olika hållbarhetsområden såsom klimat, biologisk mångfald, pesticidanvändning, hälsa&säkerhet, arbetsvillkor, m.m. Beroende på hur långt man har kommit så kan man nå olika nivåer (brons, silver eller guld). Vi har som sagt valt att lägga vår målsättning på silver-nivå i de flesta fall (motsvarar Svenskt Sigill, Proterra, RTRS, m.fl) förutom för vissa utvalda råvaror där vi t.o.m. valt guld-nivå (kakao, hasselnötter, socker, m.fl).
  Carly

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.