Påverkar Anammas använding av soja regnskogsskövlingen?

Anamma köper inte, och kommer aldrig, köpa soja från Brasilien eller andra områden där det finns regnskog.

Allt sojaprotein från Anamma är antingen certifierad med ’The Donau Soja association’ i Europa eller ’The U.S. Sustainability Assurance Protocol’ i USA. Certifieringarna innebär att sojaproteinet är kontrollerad och lever upp till flertalet hållbarhetskriterier, bland annat som rör arbetsvillkor och miljöaspekter såsom vattenanvändning, biologisk mångfald och avfall. Du kan läsa mer om vad certifieringarna innebär på deras respektive hemsida: https://www.donausoja.org/en/about-us/the-association/och https://thesustainabilityalliance.us/a-century-of-american-sustainability/
Anamma Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.