Hur hälsosamt är sojaprotein?

Protein digestibility-corrected amino acid score (PDCAAS) är en metod som används för att värdera ett proteins kvalitet ur ett näringsvärdesperspektiv. Hur högt värde ett protein får baseras dels på proteinets sammansättning med avseende på människans behov av olika aminosyror, samt människans förmåga att smälta proteinet. PDCAAS anges på en skala mellan 0 och 1, ju högre värde ju bättre proteinkvalitet.

FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation) samt WHO (Världshälsoorganisationen) har sammanställt en rapport från 1989 där proteinkvaliteten hos en mängd livsmedel utvärderats. PDCAAS utsågs här som den mest lämpliga metoden för att värdera ett protein. I denna rapport gavs olika produkter av sojaprotein värden mellan 0,92-0,99, dvs mycket höga värden (Protein quality evaluation, Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation, Bethesda, Md., USA, 1989, Tabell 11, sid. 39, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/38133/1/9251030979_eng.pdf).

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.