Till senaste kommentaren

Hur definierar ni ordet klimatsmart?

Hur definierar Anamma ordet klimatsmart?
Josefin

Kommentarer

  • Hej Josefin,

    Klimatsmart använder vi för att beskriva att en produkt har ett lågt eller mycket lågt klimatavtryck i form av utsläpp av växthusgaser.
    Vi beräknar alla våra produkters klimatavtryck med hjälp av researchinstitutets RISE databas. Om en produkt har ett utsläpp som är lägre än 2,1 kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel anser vi att den är klimatsmart. 2,1 kg CO2e (dvs gränsen för lågt klimatavtryck) innebär en halvering av dagens nivå av utsläpp av växthusgaser, vilket är i linje med FNs Parisavtal till 2030 som ska förhindra att vi överstiger 1,5 graders global uppvärmning.

    Vi anser att vår påsförpackning (till bland annat Vegofärs, Vegokorv och Vegobullar) är klimatsmart eftersom att den till största del är gjord av biobaserad plast.
    Bernadetta

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.