Till senaste kommentaren

Vad innebär det att sojan ni använder är certifierad?

All soja från Anamma är antingen certifierad med ’The Donau Soja association’ i Europa eller ’The U.S. Sustainability Assurance Protocol’ i USA. Certifieringarna innebär att sojan är kontrollerad och lever upp till flertalet hållbarhetskriterier, bland annat som rör arbetsvillkor och miljöaspekter såsom vattenanvändning, biologisk mångfald och avfall. Du kan läsa mer om vad certifieringarna innebär på deras respektive hemsida: https://www.donausoja.org/en/about-us/the-association/ och https://thesustainabilityalliance.us/a-century-of-american-sustainability/

Kommentarer

  • Vad innebär certifieringen vad det gäller bekämpningsmedel?

  • Hej Rickard,

    Detta krav ställs på våra leverantörer av råvaror. När det gäller konventionella produkter är det gränsvärden som finns i EU direktiv som gäller. För ekologiska produkter är det inte tillåtet med bekämpningsmedel, varför inte heller detta används. Vi arbetar för fullt med att bli bättre på att kommunicera ursprung och certifieringar på hemsidan och på våra förpackningar.

    Flera av produkterna från Anamma är baserade på protein från sojabönan. Vårt sojaprotein utvinns från bönor som odlats i Europa och USA. Odlingarna ligger alltså inte i regnskogsområden och vårt sojaprotein är inte genmodifierad (GMO). Sojan är certifierad genom US Sustainable Soy Assurance Protocol och den europeiska enligt The Donau Soja Organisation. Certifieringarna innebär att sojan är kontrollerad och lever upp till flertalet hållbarhetskriterier, bland annat som rör arbetsvillkor och miljöaspekter såsom vattenanvändning, biologisk mångfald och avfall.
    Bernadetta

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.